Jivan Ghadage

Jivan Ghadage

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

By Jivan Ghadage

46 Articles

0 Questions

  

Jivan Ghadage

Jun 29, 2021

70

4

*" विसरलेले पाकीट! "*

असाच एके दिवशी ऑफीसला निघालो. किल्ली, रूमाल, लॅपटॉप, टिफीन सगळं घेतलंय... जाताना बायकोला एक फ्लाईंगही दिलाय. तीही नई नव्हेली दुल्हनसारखी लाजलीये... दिवसाची लई भारी सुरवात... गाडी सुरू केली. पेट्रोलच्या काट्यानं मान टाकलेली. पम्पम् करत गाडी पेट्रोल  पंपावर...  *" दोनशेचं टाक रे."* त्यानं गाडीच्या टाक...

Jivan Ghadage

Mar 1, 2021

95

16

  

Jivan Ghadage

Nov 6, 2020

98

10

  

Jivan Ghadage

Nov 4, 2020

81

8